Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

361/2558

9 พ.ย. 2558

นายวรพจน์ เหล็กดี

ขึ้นป้านคัทเอาท์ ห้อง 3201 โครงการปัจฉิมนิเทศ 58

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

360/2558

9 พ.ย. 2558

นายบุญส่ง กองสุข

ก๊อกน้ำชำรุด น้ำไหลทิ้งไม่หยุด (มีวัสดุก็อกน้ำ แต่ขาด stop valve)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

359/2558

9 พ.ย. 2558

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

มีน้ำหยดออกมาจากแอร์ ห้องแลบกลาง 1301-6

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

358/2558

6 พ.ย. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ

ย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าห้องงานแผน ให้ติดต่อคุณนพรัตน์ 091 0619601 ถ้าจะมาย้ายจุดกล้อง เพราะต้องการให้เห็นมุมมองการใช้งาน printer ในงานแผน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

357/2558

4 พ.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

ต่อพ่วง-เพิ่มเติม สำหรับห้องเลขานุการภาควิชาฯ และห้องหัวหน้าภาควิชาฯ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

356/2558

4 พ.ย. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ปลั๊กไฟฟ้าเปิดไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

355/2558

3 พ.ย. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

หลอดไฟบริเวณลานกระเบื้อง กว่าจะเปิดช้ามาก เพราะฤดูหนาว มืดเร็ว จึงขอให้ตั้งเวลาเปิดไฟสัก 17.45 น.

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

354/2558

2 พ.ย. 2558

นายวรพจน์ เหล็กดี

ขึ้นป้ายไวนิล โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หน้า อาคารวิทยาศาสตร์ 07 ค

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

353/2558

30 ต.ค. 2558

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

ที่ห้องทำงานผมอาคาร 3 ห้อง 3307 ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้เวลาทำงานมีปัญหามาก หรือบางทีมีสัญญาณก็อ่อนมาก อยากจะให้มาสำรวจ และช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ

ไม่ดำเนินการ

ได้แจ้งให้ฝ่าย IT ไปสำรวจและแก้ไข

352/2558

28 ต.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ตู้ควบคุมไฟและสวิตช์ประตูสแกน หน้าห้อง 1137 (สารบรรณร่วมเดิม) ไม่มีกุญแจล็อก ทำให้เกิดความเสี่ยง ทรัพย์สินในห้อง LAB อาจสูญหาย

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

351/2558

28 ต.ค. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

มีน้ำรั่วจากฟ้าเพดาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

350/2558

27 ต.ค. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ประตูห้องน้ำชายถูกล็อก เปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

349/2558

27 ต.ค. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ล้อขาเก้าอี้นั่งทำงานชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

348/2558

26 ต.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ

หลอดไฟบริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำชั้น 1 ตึก sc.08 บริเวณหน้า ห้อง 8101 ไม่ติด ทุกเย็นจะมีนักศึกษามานั่งทำกิจกรรมบริเวณลานหน้าทางเดินเข้าห้องน้ำ จะมีหลอดไฟดวงนึงที่ไม่ติด อยากขอความกรุณาให้มาเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

347/2558

26 ต.ค. 2558

นางวนิดา เสนามนตรี

ท่อนำ้รั่วนำ้หยดแรงมากหลายจุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

346/2558

26 ต.ค. 2558

นายวรพจน์ เหล็กดี

wifi ใช้ไม่ได้

ไม่ดำเนินการ

ได้แจ้งให้ฝ่าย IT ไปสำรวจและแก้ไข

345/2558

26 ต.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แล็ปชีวะน้ำหยดจากท่อสีเหลืองเพดานชั้น3ลงโต๊ะแล็ปครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

344/2558

26 ต.ค. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

มีควันฟุ้งเต็มห้อง ปลั๊กพ่วงไหม้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

343/2558

22 ต.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขนย้ายโต๊ะขาว จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้บุนวม จำนวน 10 ตัว ไปยังห้อง 1302 เพื่อจัดเป็นห้องประชุมและบรรยายสำหรับผู้เข้าชมห้องเครื่องมือกลาง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

342/2558

21 ต.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ เบอร์ 46372

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ] 153 [ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151