Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

143/2558

10 พ.ค. 2558

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

142/2558

8 พ.ค. 2558

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ก๊อกน้ำ ห้องน้ำ อาจารย์หญิง และชาย มีน้ำรั่วซึม ที่ก๊อกน้ำ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

141/2558

7 พ.ค. 2558

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

รางหลอดไฟหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

140/2558

1 พ.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางหลอดไฟแบบแขวนผนังเพดานหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

139/2558

1 พ.ค. 2558

นายทองอินทร์ คำมี

น้ำแอร์หยด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

138/2558

1 พ.ค. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

โทรศัพท์สำนักงานเบอร์ 043-342912 ไม่มีสัญญาน

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

137/2558

30 เม.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งครั้งที่2 (ครั้งแรก2 ก.พ. 2558) ประตูดาดฟ้าชั้น9ชำรุด2บาน ประตูดาดฟ้าชั้น6ชำรุด1บาน,แม่กุญแจชำรุด1ชุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

136/2558

30 เม.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ซิงค์อ่างล้างมือรั่วซึม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

135/2558

30 เม.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการ(อุปกรณ์มาครบแล้ว)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

134/2558

29 เม.ย. 2558

นางละม้าย ศรีพรหม

เคลื่อนย้ายตู้ที่หน้าหน่วยพัสดุไปไว้ที่ห้องเครื่องก็อปปี้ปริ้น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

133/2558

28 เม.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

132/2558

28 เม.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ซิงค์ล้างอุปกรณ์รั่วซึม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

131/2558

27 เม.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8807ส่วนกลาง ห้องพักอาจารย์เคมี ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างรั่วครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

130/2558

27 เม.ย. 2558

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ที่กดชักโครกหัก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

129/2558

23 เม.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำโต๊ะปฏิบัติการรั่ว โต๊ะที่ 2

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

128/2558

23 เม.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ชักโครกห้องน้ำหญิงกดไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

126/2558

22 เม.ย. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ติดตั้งป้ายไวนิลหน้าตึ 7 , 8, แยกศูนย์คอม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

125/2558

21 เม.ย. 2558

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องกิจกรรมนักศึกษา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

124/2558

21 เม.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8109ด่วน รางหลอดไฟหลุดห้อยลงมา อันตรายมาก

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

123/2558

20 เม.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8809น้ำหยดจากท่อสีฟ้าเพดานในห้องน้ำหญิงครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ] 153 [ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151