Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

205/2559

4 ส.ค. 2559

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูทางเข้ามีปัญหา เปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

204/2559

4 ส.ค. 2559

นายบุญส่ง กองสุข

หลอดไฟห้องน้ำมีการช็อต และไม่สว่าง

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

203/2559

4 ส.ค. 2559

นางสาวสุชาวดี บรรเลงธรรม

เสียงดังรั่วๆ ไม่ได้ยินเสียงคนโทรเข้าค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

202/2559

4 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟโต๊ะปฏิบัติการชำรุด -โต๊ะที่ 2 ชำรุด 2 หลอด 3 ชำรุด 1 หลอด 5 ชำรุด 3 หลอด รวม 6 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

201/2559

4 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ลิ้นชักโต็ะปฏิบัติการชำรุด -โต๊ะที่ 5 ชำรุด 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

200/2559

4 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั๊กข้างห้องชำรุด 1 จุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

199/2559

4 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก็อกน้ำชำรุด 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

198/2559

4 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ครอบปลั้กไฟชำรุด 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

197/2559

4 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ตู้ลิ้นชักชำรุด โต๊ะ 1 จำนวน 1 2 จำนวน 1 3 จำนวน 5 5 จำนวน 4 รวมที่ชำรุด 11 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

196/2559

4 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำชำรุด 4 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

195/2559

4 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

พัดลมเพดานชำรุด ตัวที่ 3,4,6,7,8

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

194/2559

3 ส.ค. 2559

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ ห้อง อ.วังวร และ อ.พรไสว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

193/2559

3 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางหลอดไฟชำรุด2โต๊ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

192/2559

3 ส.ค. 2559

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ประตูห้องพักอาจารย์ปิดไม่ได้

กำลังดำเนินการซ่อม

191/2559

2 ส.ค. 2559

นางเยาวนุช อุปปิด

สายท่อเครื่องกรองนำ้ใช้ไม่ได้ มีการตัดสายทิ้งไว้และไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใดจึงแจ้งมาเพื่อซ่อมดำเนินการ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

190/2559

2 ส.ค. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก็อกน้ำมีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

189/2559

1 ส.ค. 2559

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

เครื่องปรับอากาศเสีย เปิดไม่ขึ้น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ใช้งานตามปกติ

188/2559

28 ก.ค. 2559

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ก๊อกน้ำรั่วและหยด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

187/2559

27 ก.ค. 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง

หลอดไฟเพดานด้านหลังห้องดับนานเกือบปีแล้ว หมายเหตุ ถ้ามาให้ติต่อที่คุณศราวุฒิ ชีพธรรม

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

186/2559

27 ก.ค. 2559

นายรณยุทธ ศรีสุข

เกิดน้ำหยดตลอดเวลาในท่อที่อยู่ภายในฝ้าเพดาน ทำให้ฝ้าพัง ต้องใช้ถังน้ำรองน้ำไว้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม


Total 3813 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ] 120 [ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151