Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

171/2560

26 เม.ย. 2560

นายสุขทวี คลังตระกูล

ได้รับแจ้งจาก รองคณบดีฝ่าายบริหารว่า เวลา 09.05 น. ป้ายไวนิลในหลวงหน้าตึก sc.07 ชำรุด ขอความอนุเคระห์ติดตั้งให้ใหม่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

170/2560

25 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ไฟห้องน้ำหญิง ชั้น4(ข้างห้องแลป)ไม่ติดทั้งวงจรครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

169/2560

25 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟแสงสว่างในห้องเรียนชำรุด ชั้น1-10หลอด ชั้น3-5หลอด ชั้น5-7หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2560

25 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เหล็กกั้นเข้าหลังตึก08 ชำรุดอีกแล้วครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

167/2560

24 เม.ย. 2560

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

โต๊ะอาจารย์ 1 ตัว - เปลี่ยนกุญแจ - ซ่อมบานปิด-เปิด - ทาสีเคลือบเงาโต๊ะใหม่ ****โต๊ะจะซ่อมตั้งที่โรงงานแล้ว****

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

166/2560

24 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งครั้งที่2 น้ำเข้าเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว ก๊อกหัก ชั้น2ครับ ท่อน้ำดื่มเข้าตู้ทำน้ำเย็นรั่วอย่างแรงครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

165/2560

24 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งครั้งที่2 ห้อง8505 น้ำแอร์รั่วลงมาอย่างแรง และตอนนี้ฝ้าเพดานทะลุลงมาแล้วครับ

ส่งร้านซ่อม

164/2560

20 เม.ย. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ประตูกระจกห้องสารบรรณภาควิชาฯ เปิดยาก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

163/2560

20 เม.ย. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

162/2560

20 เม.ย. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่องปรับอกาศ ไม่มีความเย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

161/2560

20 เม.ย. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ดับ เปิดไม่ติด ห้องพักอาจารย์ 6415

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

160/2560

20 เม.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าในห้องเรียน 7303 เปิดแล้วไม่ติด จกนวน 3 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

159/2560

19 เม.ย. 2560

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

กล้อง cctv

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

158/2560

18 เม.ย. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ท่อน้ำอ่างล้างจานในห้องน้ำหญิง สำนักงานคณบดี อุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

157/2560

18 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น1 สายฉีดชำระชำรุด1เส้น ห้องน้ำชายชั้น5 น้ำรัั่ว-ไหลไม่หยุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

156/2560

18 เม.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8306 กุญแจประตูกระจกชำรุด โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

155/2560

18 เม.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

154/2560

18 เม.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

สายชำระห้องน้ำชาย ชั้น 2 ทางอ้านทิศตะวันออก มีน้ำหยดตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

153/2560

18 เม.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สวิตช์ไฟห้องน้ำหญิงชั้น 2 ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

152/2560

18 เม.ย. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ปั๊มน้ำที่ต่อเข้ากับเครื่องผลิตนำบริสุทธิ์รั่วและซึมเป็นจำนวนมาก ใช้งานไม่ได้ จำเป็นต้องแก้ไขด่วน เพราะนักศึกษาและอาจารย์ต้องใช้น้ำในการทำ lab

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ] 120 [ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151