Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

342/2560

8 ก.ย. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

น้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ตั้งระดับแอร์ใหม่

341/2560

7 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด ห้อง8220-4หลอด, 8221-3หลอด ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

340/2560

4 ก.ย. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

อ่างน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

339/2560

4 ก.ย. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

338/2560

4 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น8น้ำไม่ไหลครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

337/2560

1 ก.ย. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนหลอดไฟโคมทางเดินหน้าห้อง 6325

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

336/2560

1 ก.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น1สายน้ำดีเข้าเครื่องกรองน้ำดื่มแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

335/2560

31 ส.ค. 2560

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

เปลี่ยนธงชาติไทย ที่หน้าตึก sc.06 คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก ธงเดิมขาดและชำรุดหมดแล้ว

ไม่ดำเนินการ

ในระหว่างนี้งดประดับธง

334/2560

31 ส.ค. 2560

นายขวัญชัย มูลเค้า

หลอดไฟ ดับ สอง หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

รอห้องเรียนว่างวันจันทร์

333/2560

30 ส.ค. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูทางออกชำรุดใช้งานไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

332/2560

30 ส.ค. 2560

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

แอร์กลางห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หมายเลขห้อง 8205 หมายเลข Blower AHU 205 ไม่ทำงาน ทำให้อากาศร้อนมีปัญหากับการทำปฏิบัติการ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

331/2560

30 ส.ค. 2560

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟไม่สว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

330/2560

30 ส.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

อ่างล้างจานท่อน้ำตัน น้ำไหลได้ช้ามากๆ

กำลังดำเนินการซ่อม

329/2560

29 ส.ค. 2560

นายอนัน พิลาวุฒิ

เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ(เครื่องใหญ่ของตึกsc.08)จะมีเสียงดังคล้ายๆเสียงสายพาน เริ่มมีเสียงดังเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

กำลังดำเนินการซ่อม

328/2560

28 ส.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เก้าอี้เล็กเชอร์ฟัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

327/2560

25 ส.ค. 2560

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ไฟดับ 3 หลอด ไฟกระพริบ กำลังจะดับ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

326/2560

25 ส.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำรั่วซึมเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม 1

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

325/2560

25 ส.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

324/2560

25 ส.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

อ่างล้างมือห้องล้างจานอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

323/2560

24 ส.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น4สายน้ำดีเข้าเครื่องกรองน้ำดื่มแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ] 120 [ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151