Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

179/2566

10 ก.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟเสีย 2 หลอดในห้องสารบรรณ

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

178/2566

10 ก.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องเรียน 8405 โช้คอัพประตูไม่ทำงานครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้ออะไหล่ทดแทน14/ก.ค/66

177/2566

10 ก.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

กุญแจประตูทางเข้าห้องพัก(ห้องรวม)8413ชำรุดโปรดแก้ไขด้วยครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

176/2566

7 ก.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

ฝ้าเพดานห้อง SC8205 มีรูโหว่

ส่งร้านซ่อม

แจ้งให้ร้านมาซ่อมให้แล้ว

175/2566

7 ก.ค. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟ ดับ ห้องเรียน

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

174/2566

7 ก.ค. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ห้องเรียน 6502

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

173/2566

7 ก.ค. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับทางเดินห้องเล็กทางหนีไฟ 1 หลอด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

172/2566

6 ก.ค. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรศรี

แอร์ห้อง 8701-1 ไม่เย็นเลยค่ะ ไม่มีลมเย็นออกมาเลย (อาจารย์พึ่งย้ายมาห้องนี้ค่ะ)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

171/2566

6 ก.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟ ดาวน์ไลท์ ภายในตัวอาคาร ไม่ติด จำนวน 121 หลอด

ตรวจรับงาน
(ไม่เรียบร้อย)

170/2566

5 ก.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

สายไฟหลายชนิดที่ต่อสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย อยู่กองรวมกันเป็นจำนวนมากในห้อง SC7109 เกรงว่าอาจจะช๊อตได้ค่ะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

เป็นสายสัญญาณ ส่งต่อให้ IT มาตรวจสอบ

169/2566

5 ก.ค. 2566

นางลลนา อุทโท

ปลั๊กไฟตู้ดูดควันไฟไม่เข้า

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2566

5 ก.ค. 2566

นางลลนา อุทโท

ปลั๊กไฟตู้ดูดควันไฟไม่เข้า

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ฟิวส์ที่ตู้ขาดให้สาขาวิชาซื้อมาเปลี่ยน

167/2566

5 ก.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

ปลั๊กไฟโต๊ะห้องปฏิบัติการ SC7114, SC7116, SC7226, SC7228 ชำรุดหลายจุด ขอความอนุเคราะห์มาช่วยสำรวจ ตรวจสอบ เพื่อการซ่อมแซมตามความเหมาะสมในการใช้งานด้านการเรียนการสอน

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

สำรวจแล้ว/รออุปกณ์จากภาควิชาเพื่อดำเนินการลำดับต่อไป14/ก.ค/66

166/2566

4 ก.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

อ่างน้ำล้างมืออุดตัน ใช้งานไม่ได้หลายตัว ในห้อง SC7114 อยากทราบว่าเป็นปัญหาเฉพาะของอ่างแต่ละตัว หรือเป็นปัญหาของระบบประปาภายในห้อง SC7114

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เป็นปัญหาเฉพาะอ่างแต่ละตัว/ มีเศษวัสดุอุดตันท่อระบายน้ำ(เยอะมากๆ)เช่นแก้ว/พลาสติก/อาหารเลี้ยงเชื้อทดลอง

165/2566

4 ก.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สายชักโครกรั่วไหลตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไม่มีอะไหล่เปลี่ยนทดแทน 7-ก.ค-66

164/2566

4 ก.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึ่ม 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

163/2566

4 ก.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

162/2566

4 ก.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 2 หลอด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

161/2566

4 ก.ค. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

ขอให้ปิดช่องทางหนูเข้าห้องควบคุม ลิฟต์ ตึก SC07

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

รอช่างบำรุงรักษาลิฟต์ชี้ตำแหน่งที่ต้องการให้ดำเนินการ 5/ก.ค./66

160/2566

4 ก.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟ ดาวน์ไลท์ ด้านหย้าเวที ภายในห้องวิทยวิภาส เปิดไม่ติด จำนวน 12 หลอด

มอบหมายงานแล้ว


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151