Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

258/2567

21 พ.ค. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ก็อกน้ำหัก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

257/2567

21 พ.ค. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ฝารองชักโครก ชำรุด 2 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

256/2567

21 พ.ค. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ฝารองชักโครก ชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

255/2567

21 พ.ค. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ฝารองชักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

254/2567

21 พ.ค. 2567

นางสาวกนกวรรณ สัตนันท์

ฝนตก น้ำรั่วลงมาโดนฝ้าพดาน ห้อง 8711 ชั้น 7 อาคาร SC.08

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

253/2567

21 พ.ค. 2567

นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา

อุปกรณ์ควบคุมเวลา (Timer) ของเครื่องปรับอากาศ ไม่ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนตัวใหม่

252/2567

21 พ.ค. 2567

นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ที่ห้อง server ชั้น 2 ตึก 8 ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคณะฯ ฟิวส์น่าจะระเบิดครับ เพราะว่ามีเสียงดังออกมาแล้วมีกลิ่นเหม็นไหม้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

251/2567

20 พ.ค. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลากร สีน้อย

แอร์ที่ห้อง 6713 ไม่เย็น ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

สาขาวิชาดำเนินการจัดข้างเหมาซ่อม

250/2567

20 พ.ค. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วังวร สังฆเมธาวี

แอร์ในห้องทำงาน 8313-3 ไม่เย็น แต่ห้อง 8313 เย็นปกติ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ร้านแก้วแอร์ดำเนินการ

249/2567

20 พ.ค. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์

โถปัสสาวะตัน 1 ชิ้น โถใช้ไม่ได้ 1 ชิ้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

248/2567

17 พ.ค. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.พรไสว ไพรพิภัช

แอร์เสียไม่มีความเย็นและยังมีเสียงดังรบกวนการทำงาน หลังจากที่ช่างมาซ่อมครั้งก่อน รบกวนแจ้งช่างมาตรวจเช็คและซ่อมใหม่อีกครั้งโดยด่วน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

เคลมในช่วงระหว่างงานซ่อม ร้านแก้วแอร์

247/2567

17 พ.ค. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

เปลี่ยนมือจับประตู 1 ชุด อาคารเรือนทดลอง ISO สาขาวิชาจุลชีววิทยา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

246/2567

16 พ.ค. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

เปลี่ยนปลั๊ก ในห้องเรียน เตรียมเปิดเทอมเนื่องจากปลั๊ก ชำรุด จำนนวน 6 จุด ห้อง 7223 , ห้อง 7224 , ห้อง 7111 ห้อง 7112

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

245/2567

16 พ.ค. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ประตูห้องน้ำชายเปิดไม่ออกทำให้นักศึกษาใช้งานห้องน้ำชายไม่ได้ (แจ้งครั้งที่ 2)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

244/2567

16 พ.ค. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชาย (ห้อง 1303)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2567

14 พ.ค. 2567

นางนาตยา ยังดี

รืิอระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในห้อง 7428 ออก เพื่อปรับปรุงให้เป็นห้องLab ปฏิบัติการของสาขาวิชาชีวเคมีแทน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

หน้างานซับซ้อน ต้องใช้ทีมช่างเป็นจำนวนมากและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน เห็นควรจัดหาผู้รับเหมาดำเนินการ

242/2567

13 พ.ค. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

หลอดไฟดับ ตึก SC07 ห้อง 7113 เปลี่ยนหลอดไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์1 ชุด

241/2567

13 พ.ค. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

น้ำไหลไม่สะดวก ไหลค่อย ห้อง SC7009 , SC7110

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปิดระบบประปาชั้น1ของอาคาร เพื่อทำการปรับปรุงห้องน้ำชั้น1 เบื้องต้นได้แจ้งให้ผู้รับเหมาทราบและให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

240/2567

13 พ.ค. 2567

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

หลอดไฟส่องสว่างภายในห้องปฏิบัติการเสียและกะพริบ จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ 1ชุด

239/2567

13 พ.ค. 2567

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

เครื่องปรับอากาศในห้องแล็ปเมื่อสับสวิตซ์แล้วไม่ทำงานจำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องมือภายในห้องได้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151