Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

162/2559

1 ก.ค. 2559

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

หลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

161/2559

30 มิ.ย. 2559

นายธนากร โคธิเสน

น้ำไหลลงจากเพดาน ท่วมห้องน้ำงานและเอกสาร

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

160/2559

29 มิ.ย. 2559

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

โทรศัพท์สำนักงานเบอร์ 043-342912 ไม่มีสัญญาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

159/2559

27 มิ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8413-5 น้ำซึมเข้าห้องพักอาจารย์ โปรดแก้ไขด่วน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

158/2559

27 มิ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8801-11 สวิทแอร์เสีย โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี ใช้งานตามปกติ

157/2559

27 มิ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8313-4 น้ำรั่วเข้าเพดานห้องพักอาจารย์ไฟเปิดไม่ติด 8801-14 น้ำรั่วเข้าเพดานห้องพักอาจารย์ 8801-15 น้ำรั่วเข้าเพดานห้องพักอาจารย์ โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

156/2559

24 มิ.ย. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ลูกบิดประตูชำรุด ( ห้องพัก รศ.วิจารณื สดศิริ 7201/1)

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

155/2559

20 มิ.ย. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนซิงค์ใหม่

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

154/2559

15 มิ.ย. 2559

นายนพรัตน์ โพธิรุกข์

ประตู เข้า - ออก ตึกSC.06 ชั้น 1 ชำรุดฝั่ง สแกนนิ้ว ประตูไม่ล็อก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

153/2559

14 มิ.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไสว ไพรพิภัช

แอร์ที่ห้องพักอาจารย์ 8313-5 น้ำแอร์รั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

152/2559

13 มิ.ย. 2559

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

น้ำฝนรั่วซึม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

151/2559

13 มิ.ย. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

น้ำไหลไม่หยุด (ห้องน้ำชายชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก) ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

150/2559

8 มิ.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

หลังคาหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

149/2559

8 มิ.ย. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ไม่มีความเย็น (ด่วนที่สุด)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี ใช้งานตามปกติ

148/2559

6 มิ.ย. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นไหม้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

147/2559

3 มิ.ย. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 2 กดไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

146/2559

3 มิ.ย. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

โถปัสสาวะชายท่อตัน และชักโครกกดไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

145/2559

1 มิ.ย. 2559

นายยุทธพงษ์ ภักมี

เครื่องปรับอาการมีเสียงดัง ไม่เย็น ที่หน้าจอแสดงอุณหภูมิขึ้นคำว่า rE. ตามภาพที่แนบมา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

144/2559

1 มิ.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8701-9 ห้องพัก อ.อนุสรน์ฟิสิกส์ แอร์น้ำหยดโปรดดำเนินการด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

143/2559

30 พ.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ห้องเครื่องมือกลาง SC.1301 ห้อง ย่อย CD

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี ใช้งานตามปกติ


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ] 104 [ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151