Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

219/2566

23 ส.ค. 2566

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

218/2566

22 ส.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

เข้าตรวจสอบแล้วและรออุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนจากสาขาวิชาฯ

217/2566

21 ส.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

216/2566

21 ส.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

อ่างล้างมือน้ำไม่ระบาย

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงาน
(ไม่เรียบร้อย)

215/2566

21 ส.ค. 2566

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องประชุมสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8117 เวลา 9.00 น.

นายมีชัย อุปปิด

นายบุญเรือง บุดดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

214/2566

21 ส.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ขออนุญาตแจ้งด่วนครับแอร์ห้อง 8104 มีกลิ่นคล้ายสายไฟไหม้ แอร์ไม่ทำงานครับ โปรดแก้ไขด่วน ห้องใช้ในการสอบกลางภาคครับ AHU-108

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

213/2566

21 ส.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

212/2566

16 ส.ค. 2566

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง

มีการกระพริบ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

211/2566

16 ส.ค. 2566

นายพิพัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย

หลอดไฟเสีย 2 ตำแหน่งในห้องปฎิบัติการ 8809 มีอาการติดๆดับๆ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

210/2566

11 ส.ค. 2566

นายจิรพงศ์ เพรงมา

8606เสีย8หลอด 8607 เสีย 1หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

209/2566

11 ส.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8404 สายพานแอร์AHUส่งเสียงดังครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

208/2566

11 ส.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์

ประตู office ห้อง 8801-9 ไม่สามารถ lock ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

207/2566

10 ส.ค. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์

น้ำโถปัสสาวะไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

206/2566

9 ส.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

205/2566

9 ส.ค. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8207 ประตูห้องน้ำชำรุดไม่สามารถเปิดได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

204/2566

8 ส.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งซ้อมห้อง 9103-1 สายชำระ ชำรุด มีน้ำไหลตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไม่มีอะไหล่ทดแทน

203/2566

8 ส.ค. 2566

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งซ้อม ห้องน้ำ ชาย ชั้นใต้ดิน สายชำระ ขาดจำนวน 1 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไม่มีอะไหล่ทดแทน

202/2566

7 ส.ค. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

ขา กดชักโครกหัก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

201/2566

7 ส.ค. 2566

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ประตูนำ้รั้ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

200/2566

6 ส.ค. 2566

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟในห้องงานแผนฯ (ตรงกลางห้อง) กระพริบ 1 หลอด

นายบุญเรือง บุดดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151