Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

32/2565

11 ก.พ. 2565

นายนพพร ไชยราษฎร์

สายโทรศัพท์ตกระเกะระกะ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

31/2565

10 ก.พ. 2565

นางสาวพิชญาฏา พิมพ์สิงห์

เก็บสายไฟปลั๊กพ่วงให้เรียบร้อย

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

30/2565

10 ก.พ. 2565

นางสาวพิชญาฏา พิมพ์สิงห์

ไม่ได้ยินเสียงคู่่สาย แต่เราคู่สายได้ยินเสียงเรา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2565

9 ก.พ. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สายไฟสายสัญญาณห้อยระหว่างตึก sc03 กับ ตึกsc07

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

28/2565

7 ก.พ. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

9105 ฝาปิดแฟนคอยแอร์หลุดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

27/2565

7 ก.พ. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำประปาแตกบริเวณระเบียงห้อง 7228

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

26/2565

4 ก.พ. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

บานพับสายยูชำรุด ห้องพักอาจารย์ทศพร แถลงธรรม (ชั้น 3 ห้อง 7315 )

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

25/2565

4 ก.พ. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดินเปิดแล้วไม่ติด 2 หลอด ชั้น 2 ส่วนของสาขาวิชาคณิตศาตตร์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

24/2565

4 ก.พ. 2565

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 7303 ไม่ติด 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

23/2565

4 ก.พ. 2565

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 7321ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

22/2565

4 ก.พ. 2565

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 7317 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

21/2565

4 ก.พ. 2565

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 7214 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

20/2565

4 ก.พ. 2565

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 7203 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

19/2565

4 ก.พ. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ก๊อกน้ำชำรุด มีน้ำรั่วซึมอยุ่ตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

18/2565

4 ก.พ. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ก๊อกน้ำชำรุด รั่วซึมอยู่ตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

17/2565

4 ก.พ. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

โถปัสสาวะ 1 โถ น้ำรั่วไหลตลอดเวลา เคยซ่อมแล้ว 1 ครั้ง และมันกลับมารั่วอีกครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

16/2565

4 ก.พ. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

น้ำไม่ไหล ที่ห้องประชุม 2 ที่ตึก 6 และอาจรวมถึงในที่อื่น ๆ ที่ตึก 6

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

ปั๊มน้ำอาคาร SC06 ปั๊มน้ำไม่ขึ้น อยู่ระหว่างประกัน แจ้งให้พัสดุติดต่อร้านแล้ว แก้ไขเบื้องต้นเปิดน้ำประปาของมหาวิทยาลัยให้ใช้งานก่อน

15/2565

2 ก.พ. 2565

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

14/2565

2 ก.พ. 2565

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

13/2565

2 ก.พ. 2565

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ตู้ดูดควัน blower ไม่ทำงาน ทำให้เครื่องไม่มีแรงดูด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนสายพาน เบอร์ A39


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151