Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

169/2555

23 ส.ค. 2555

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

หลอดไฟใช้งานไม่ได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2555

23 ส.ค. 2555

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

สำนักงานคณบดี

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

167/2555

23 ส.ค. 2555

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

แอร์ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหารและหน่วยสารบรรณ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

166/2555

22 ส.ค. 2555

นายธนากร โคธิเสน

ไม่มีสัญญาณ (ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

165/2555

22 ส.ค. 2555

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครื่องปรับอากาศน้ำหยด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

164/2555

22 ส.ค. 2555

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครื่องปร้บอากาศมีน้ำหยด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

163/2555

21 ส.ค. 2555

นายธนากร โคธิเสน

เจาะรูโต๊ะ เพื่อสอดสายคีย์บอร์ดและเม้าส์

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

162/2555

21 ส.ค. 2555

นายธนากร โคธิเสน

ติดตั้งใหม่

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

161/2555

21 ส.ค. 2555

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

คันโยกซักโครกหัก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

160/2555

21 ส.ค. 2555

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ดาดฟ้ารั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

159/2555

20 ส.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8304 ช่องลมแอร์เสียงดัง หลังซ่อมเสร็จให้แจ้งด้วย

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

158/2555

20 ส.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูดาดฟ้าsc.08ชำรุด(น้ำซึมทำให้ประตูเปื่อย)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

157/2555

20 ส.ค. 2555

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ไม่มีเสียงสัญญาณใดๆจากโทรศัพท์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

156/2555

16 ส.ค. 2555

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

155/2555

15 ส.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วนที่สุด ประตูดาดฟ้าชำรุด 2ช่อง 4บาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

154/2555

14 ส.ค. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

หลอดนีออนชำรุด ห้องน้ำชั้น 2

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

153/2555

14 ส.ค. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ชักโครกชำรุด ห้อง 7229

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

152/2555

10 ส.ค. 2555

นางวนิดา เสนามนตรี

ต้นไม้ในสวนพฤกษาศาสตร์ล้มไปทับโรงอาหารคณะมนุษย์ศาสตร์ให้มาตัดออกให้ด้วย

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

151/2555

10 ส.ค. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ชักโครกห้องน้ำห้อง7118ชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

150/2555

10 ส.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

กุญแจประตูห้อง 8505 ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 4176 Record : 209 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] 202 [ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151