ระเบียบและวิธีการใช้ระบบงาน
1. ท่านจะต้องทำการล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบก่อน เมื่อจะทำการจองใช้รถยนต์
2. เมื่อทำการล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งว่า ในวันที่ท่านต้องการใช้รถยนต์ มีการจองใช้รถยนต์อยู่ก่อนแล้วหรือไม่
3. ท่านจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องในการจอง และเข้าใช้ระบบทุกครั้ง
4. กรุณาอย่าส่งข้อมูลซ้ำ ในกรณีที่รถยนต์ถูกจองพร้อมกัน จะใช้ความสำคัญของการใช้รถยนต์เป็นหลัก
5. การจองรถยนต์ควรจองไว้ล่วงหน้าก่อนการใช้งานอย่างน้อย 3 วัน
6. เมื่อทำการจองรถยนต์เสร็จแล้วกรุณาตรวจสอบสถานะการจองรถยนต์ ภายหลังจากการจอง 1 วัน
7. ในกรณีที่จองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน ผู้ดูแลระบบจะอนุมัติรถล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน
8. เมื่อทำงานต่างๆเรียบร้อยแล้วกรุณาทำการล็อกเอ้าท์ (Logout) ออกจากระบบ
9. หากมีข้อสงสัย หรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
 - หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้รถยนต์ราชการ คณะวิทยาศาสตร์
 - มาตรการการคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
คำแนะนำการใช้ระบบ

หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือเข้าใช้งานแล้วไม่มีข้อมูลขึ้น​ให้แก้ไขดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

  1. Download Chrome , วิธีติดตั้ง Chrome
  2. Download Firefox , วิธีติดตั้ง Firefox
  3. Download Internet Explorer 9 , วิธีติดตั้ง Internet Explorer 9

คู่มือการใช้งานระบบ

  1. คู่มือการใช้งานระบบ

ทีมผู้พัฒนา / แจ้งปัญหา