Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

155/2565

30 มิ.ย. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

แอร์ไม่เย็น

รอผลการตอบรับ

154/2565

30 มิ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง 9103-1 ไม่เย็นรบกวนงานอาคารเข้าตรวจสอบ

รอผลการตอบรับ

153/2565

30 มิ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง วิทยวิภาส ๑ รบกวนเร่งงานอาคารเข้าตรวจสอบ

รอผลการตอบรับ

152/2565

30 มิ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง 3201 ไม่เย็น

รอผลการตอบรับ

151/2565

29 มิ.ย. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องเรียน 6501 ตัวที่ 4 ไม่ติด เปิดไม่ได้

รอผลการตอบรับ

150/2565

29 มิ.ย. 2565

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าห้องโถง พักอาจารย์ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 08

รอผลการตอบรับ

149/2565

29 มิ.ย. 2565

นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว

แอร์ตรงงานบริการการศึกษาฯ เปิดอยู่ดีดีแล้วดับไปเลยค่ะ เป็นได้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วค่ะ

รอผลการตอบรับ

148/2565

28 มิ.ย. 2565

ดร.เกษรินทร์ งามดี

หลอดไฟห้อง Lab เปิดไม่ติดจำนวน 13 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

147/2565

28 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำ ลูกยางท่อส่งน้ำชักโครก 8501(2), 8401(3), 8301(3), 8101(2), 8107(3) รวม13ชุดครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

146/2565

28 มิ.ย. 2565

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

สำรวจไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณหลังตึก SC.06 ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เนื่องจากจะมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ในช่วงเวลา 15.00 - 21.00 น.

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

145/2565

27 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8121ไฟไม่ติด2หลอด/ 8102ไฟไม่ติด2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนระบบ LED 4 =6f

144/2565

27 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8122สายฉีด+โถน้ำไม่ไหล/ 8221ลูกยางชักโครก/ 8220สายฉีด/ 8213สายฉีด/ 8214สายฉีด/ 8317สายฉีด/ 8324สายฉีด

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

143/2565

27 มิ.ย. 2565

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

แอร์ห้องประชุม 1 กองบริหารงานคณะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

142/2565

27 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8504ฝ้าเพดานทะลุ 8304น้ำซึมฝ้าเพดานทะลุ

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

141/2565

27 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

อคร.ตะแกรงปิดคอมเพรสเซอร์ชำรุด2ตัว

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

140/2565

23 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน5103แอร์น้ำหยดอย่างแรง2เครื่องครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

139/2565

22 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

อคร.ที่นั่งเก้าอี้เล็กเชอร์หลุด 5 ตัวครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

138/2565

22 มิ.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

รางหลอดไฟหลุดจากเพดาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

137/2565

22 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8809ห้องแลปมีน้ำนองใต้ตู้อบ

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

136/2565

22 มิ.ย. 2565

นางรุ่งทิพย์ พุทธกันยา

เปลี่ยนหลอดไฟห้อง8521-8521-2

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3405 Record : 171 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151