Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

336/2566

30 พ.ย. 2566

นางสุปราณี พรมมา

เปลื่ยนปลั๊กเสียบใหม่ จำนวน 1 ชุด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

335/2566

30 พ.ย. 2566

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

334/2566

28 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

กุญแจเปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

333/2566

28 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำรั่วซึ่ม บริเวณหน้าห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

332/2566

27 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

331/2566

27 พ.ย. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟไม่ติด จำนวน 16 หลอด ห้อง 4307 ตึกsc 04 ชั้น 3

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

330/2566

27 พ.ย. 2566

นายสุขทวี คลังตระกูล

แอร์มีกลิ่นเหม็น หมายเลขครุภัณฑ์ มข.-0400-15-007-000-00025/48

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

329/2566

27 พ.ย. 2566

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

วาวล์น้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

328/2566

26 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

327/2566

26 พ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

326/2566

24 พ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับห้งเรียน 6704 2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

325/2566

24 พ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ทางเดิน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

324/2566

24 พ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่องโทรทัศน์ เปิดไม่ได้ ไม่มีภาพ

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

323/2566

23 พ.ย. 2566

นายณรงค์ วงศ์แสน

เปิดไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

322/2566

23 พ.ย. 2566

นางปารีณา พลชาย

อ่างล้างจานตัน ห้องครัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

321/2566

23 พ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำ ชั้นลอย ชั้น 4 สายชำระ ขาด 2 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

320/2566

23 พ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ห้องพักอาจารย์ 6712 จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

319/2566

23 พ.ย. 2566

นายมีชัย อุปปิด

หลอดไฟฟ้าทางเดิน ภายในสำนักงานคณบดี กระพริบ 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

318/2566

20 พ.ย. 2566

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ตัดวงจรไฟฟ้าที่เคยมีการไหมก่อนหน้านี้ ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นที่ 1

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

317/2566

13 พ.ย. 2566

นายอดิศร หนองบัว

ปลั๊กไฟไม่มีไฟเข้า ตรวจสอบเบื้องต้น เบรกเกอร์ปกติ จำนวน 1 ฝั่ง ( 8 ปลั๊ก)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ขันน๊อตย้ำจุดต่อสายไฟฟ้าเมน เข้าตัวเบรกเกอร์ใหม่ ใช้งานตามปกติ


Total 3890 Record : 195 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151