Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :

*** ในการใช้งานระบบแจ้งซ่อม ต้องใช้งานระบบผ่าน Web Browser ของ Google Chrome เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

8/2564

15 ม.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชาย8612 ชักโครกชำรุด,น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

7/2564

14 ม.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

6/2564

14 ม.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

5/2564

8 ม.ค. 2564

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

พัดลมตั้งพืนไม่ทำงาน เบื้องต้นได้มาตรวจแล้ว่าแผงวงจรชำรุด ทั้งนี้ได้จัดซื้อแผงวรจรไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมพัดลมตั้งพื้นใด้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ดำเนินการซ่อม

4/2564

7 ม.ค. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องน้ำหญืง ชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

3/2564

6 ม.ค. 2564

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ไฟห้องน้ำชาย 1303 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

2/2564

6 ม.ค. 2564

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือกลาง 1301-5 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

1/2564

6 ม.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สวิชไฟห้อง8103 ช๊อตติดค้าง 1วงจร

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

250/2563

23 ธ.ค. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.คำสิงห์ นนเลาพล

น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

249/2563

23 ธ.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

248/2563

23 ธ.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

247/2563

23 ธ.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

246/2563

23 ธ.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

โถปัสสาวะชายมีน้ำไหลตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

245/2563

18 ธ.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดิน ชั้น 2 ส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทางด้านทิศตะวันออกเปิดแล้วไม่ติดจำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

244/2563

18 ธ.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องน้ำหญิงชั้น 2และชั้น 3 ก็อกน้ำหัวฉีดชำระน้ำรั่ว จำนวน 3 ห้อง ( 3 จุด)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2563

17 ธ.ค. 2563

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

242/2563

17 ธ.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

พื้นห้องชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

241/2563

17 ธ.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

240/2563

16 ธ.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้นB ชักโครกตัน 1ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

239/2563

15 ธ.ค. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

คานอลูมิเนียมด้านบนของประตูใหญ่ทรุดตัวลงมาทำให้ประตูสองด้านชนกัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3033 Record : 152 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151