ระเบียบและวิธีการใช้ระบบงาน
1. ท่านจะต้องทำการล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบก่อน เมื่อจะทำการจองใช้ห้อง
2. หากท่านยังไม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบกรุณาทำการลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้ระบบ
3. เมื่อทำการล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งว่า ในวันที่ท่านต้องการใช้ห้องประชุม มีการจองใช้ห้องอยู่ก่อนแล้วหรือไม่
4. ท่านจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องในการจอง และเข้าใช้ระบบทุกครั้ง
5. กรุณาอย่าส่งข้อมูลซ้ำ ในกรณีที่ห้องประชุมถูกจองพร้อมกัน จะใช้ความสำคัญของการใช้ห้องเป็นหลัก
6. เมื่อทำการจองห้องประชุมเสร็จแล้วกรุณาตรวจสอบสถานะการจองห้อง ภายหลังจากการจอง 1 วัน
7. เมื่อทำงานต่างๆเรียบร้อยแล้วกรุณาทำการล็อกเอ้าท์ (Logout) ออกจากระบบ
8. หากมีข้อสงสัย หรือปัญหากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (นายณรงค์ วงศ์แสน โทร.089-416-8459)
    - หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องคณะวิทยาศาสตร์
คำแนะนำการใช้ระบบ

หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือเข้าใช้งานแล้วไม่มีข้อมูลขึ้น​ให้แก้ไขดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

  1. Download Chrome , วิธีติดตั้ง Chrome
  2. Download Firefox , วิธีติดตั้ง Firefox
  3. Download Microsoft Edge , วิธีติดตั้ง Microsoft Edge

คู่มือการใช้งานระบบ

  1. คู่มือการใช้งานระบบ

ทีมผู้พัฒนา / แจ้งปัญหา